Lidmaatschap

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de afdeling Wandelen van AV Rijssen bedraagt   € 39,- per jaar.

Als men ook kiest voor een KWBN-lidmaatschap, kost dat € 10,50 extra.

Aanmelden

Men kan zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen op de website www.avrijssen.nl  (ledenadministratie AV Rijssen). In het formulier ga bij Activiteiten naar Overig en dan bij Categorie wandelaar aanklikken.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd.

Opzeggen

Opzeggen  per e-mail  t.a.v. de ledenadministratie.
( ledenadministratie@avrijssen.nl ).