Lidmaatschap

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de afdeling Wandelen van AV Rijssen bedraagt   € 39,- per jaar.

Als men ook kiest voor een KWBN-lidmaatschap, kost dat € 10,50 extra.

Aanmelden

Men kan zich aanmelden door een aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in de daarvoor bestemde bus in het clubgebouw te deponeren. Men mag de formulieren ook opsturen naar de Ledenadministratie AV Rijssen, Postbus 55, 7460 AB Rijssen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd.

Opzeggen

Opzeggen dient men bij voorkeur per e-mail te doen t.a.v. de ledenadministratie
( ledenadministratie@avrijssen.nl ). Na verwerking krijgt men dan een bevestiging. Men kan ook opzeggen per brief. Deze brief dient men in de daarvoor bestemde bus in het clubgebouw te deponeren. Men mag de brief ook opsturen naar de Ledenadministratie
AV Rijssen, Postbus 55, 7460 AB Rijssen.