Commissies

De afdeling Wandelen heeft de volgende commissie:

 Kascontrolecommissie.                                                                                                      De kascontrolecommissie is een permanente commissie en is conform de Statuten verplicht. De kascommissie bestaat uit 3 leden. Deze mogen geen bestuurslid zijn.